I flere måneder har 4. årgang forberedt sig på den teaterforestilling, der havde forpremiere tirsdag og premiere onsdag. Det har været en spændende proces for årgangens børn og voksne, for børnene har i høj grad været medskabere på det endelige resultat. Børnene har skrevet replikker, inspireret til koreografi, lavet elektroniske produktioner, lavet kulisser, kostumer, ansigtsmaling og musikken til slutsangen var også indspillet og samplet af en elev. Det var med stor stolthed, at børnene sikkert gennemført 3 forestillinger. Den første for skolens andre klasser, primært de yngre, men også ældre elever havde sneget sig ind. Den anden for områdets andre skoler. Den tredje – og måske den vigtigste – for forældre, bedsteforældre, søskende og anden familie.

Det har været særligt vigtigt for os, at mange børn spillede en central rolle. At fællesskabet var i fokus. At alle havde et vigtigt bidrag. Det lykkedes til fulde, og vi er enormt tilfredse med processen og udførelsen.