Kære forældre

 Vi har udsat deadline for tilmeldingen til stormødet til på fredag. Lige nu er der 101 der har tilmeldt sig. Tak for det!. Men vi har over 1000 forældre på Mølleskolen, så vi tror på at vi kan få tallet meget længere op.

 Hvorfor er det vigtigt at I kommer??

Samfundets bevægelse fra industrisamfund til videns- og produktionssamfund stiller krav til skolen om et læringsfokus, der rummer mere end traditionel faglighed. Vores globaliserede og digitaliserede samfund er i konstant og hastig forandring. Denne udvikling gør, at det er andre kompetencer, der vil være efterspurgte og nødvendige for jeres børn at beherske end dem,  I som forældre er uddannede til.

Derfor kigger vi i retningen af de kompetencer, en række internationale forskere og virksomheder peger på, som nødvendige for eleverne i livet efter skolen. Disse kompetencer kaldes for det 21. århundredes kompetencer.

Vi vil gerne i dialog med jer om ovenstående, og vi har hyret innovatør og fremtidsforsker Louise Opprud til et inspirerende oplæg, som afsæt til en spændende debat (se video).

 

Tilmeld jer på ForældreIntra