3-6. Klasse drager traditionen tro til store rollespilsdag fredag d.20 april i bøgeskoven i Skanderborg.Børnene på Stadionalle har lavet en stor planche som er blevet hængt op i klubben.