Det var overskriften på stormødet for forældre og medarbejdere på Mølleskolen mandag den 9. april. Her fortalte Kristian Toft de ca. 260 fremmødte om skolens vision og fokus på det 21. århundredes kompetencer – samarbejde, innovation, kritisk tænkning, kommunikation, problemløsning og bæredygtighed. Kristian fortalte om planerne omkring såvel de fysiske rammer på skolen udendørs og indendørs, samt den proces, vi som skole er i gang med i forhold til at lave nogle ændringer samt bygge på vores undervisningspraksis, således at skolens børn får de bedst mulige forudsætninger som borgere i fremtidens samfund.

På stormødet havde vi besøg af fremtidsforsker Louise Opprud Jacobsen, som tegnede et billede af, hvad det kræver af mennesket at indgå fremtidens samfund, der er kendetegnet ved markant øget digitalisering og heraf vigtigheden i at kunne agere i og med teknologi. Et samfund, hvor en meget stor del af de jobs, vi kender i dag, vil blive afløst af nogle helt andre typer jobs, som kræver noget helt andet af os som mennesker.

Forældre og medarbejdere arbejdede herefter intenst med idégenerering ved bordene – der var højt til loftet og en dejlig energisk arbejdsstemning! Dette er der kommet en masse spændende forslag ud af, som vi som skole vil arbejde videre med i vores proces med at søge fonde og med at lav god skole her på Mølleskolen.

Slutteligt var der opstillingsmøde til den nye skolebestyrelse. Her valgte hele 14 forældre at stille op, hvilket er utrolig flot! Nu venter et spændende skolebestyrelsesvalg, som denne gang foregår digitalt. Mere herom snarest.

Mvh ledelsen