Dimissionsfest

I år blev dimissionsfesten markeret klassevis. Med to meters mellemrum mellem familiegrupperne blev fællessang alligevel muligt.

”For jer blev det ikke det forsømt forår med eksamens-pres og læseferien. For jer blev det forsømte forår savnet over fælleskab og almindeligt ungdomsliv. I er gået glip af meget – Måske lærte I også noget om, hvor vigtigt fællesskab er” (Citat fra dimissionstale ved Kristian Toft).

Fjedstedlegatet blev overrakt til ”flittige og flinke elever i Ry Folkeskole”, afgangsbeviser overrakt og samlingen sluttede med en videohilsen fra lærerne.

Dimissionen sluttede med reception i træernes skygge i skolegården, hvor Fat Cat Trio spillede.

Det blev en rigtig fin afslutning for 9. klasses eleverne. TAK for deltagelse og super godt humør.